srpski | english | deutsch    
Ostale Legure Bronze

Ostale Legure Bronze

Osnovne Karakteristike

• Najveća električna provodljivost od svih legura bakra;
• Najveća toplotna provodljivost od svih legura bakra;
• Izuzetno dobra antifrikcijska svojstva;
• Izuzetno dobra antikorozivna svojstva;
• Vrlo dobre mehaničke osobine naročito nakon toplotne obrade;
• Otporne su na povišenu temperaturu.
Postupak Livenja : P - u pesku;K – kokilno; C-centrifugalno

Oznaka Materijala

Mehaničke osobine

*  Prema
DIN 17670
DIN 17672
DIN 17658

 

Oznaka
stanja

Prema oznakama proizvodnje

Postupak livenja

Zatezna čvrstoća
Rm
(MPa)

Granica
0.2%
Rp 0,2
(MPa)

Izduženje
A 5%

Tvrdoća
HB

 

Hemijski element (maseni udeo)

Nečistoće najviše

º Prema
JUS C.D1.006

 

* CuCrZr


 

F37

F33

F44

F49

P.CuCrZr

K.CuCrZr

C.CuCrZr

P.

K.

C.

 

370

330

440

490

 

 

270

310

390

450

 

 

12

10

10

8

 

HV

HB

Cr 0,3-1,2
Zr 0,83-0,3
Cu ostatak

Ostalo:0,2
maks.

125-155

95-120

140-180

155-200

120-150

90-115

135-170

150-190

* G-CuNi10

 

 

 

P.CuNi10

K.CuNi10

C.CuNi10

P.

K.

C.

310

 

 

150

 

 

 

18

 

 

100

 

Ni 9,0-11,0
Fe 1,0-1,8
Mn 1,0-1,5
Nb 0,15-0,35
Si 0,15-0,25
Cu ostatak

 

* G-CuNi30

 

 

 

P.CuNi30

K.CuNi30

C.CuNi30

P.

K.

C.

440

 

 

230

 

 

 

18

 

 

115

 

Ni 29,0-31,0
Fe 0,5-1,5
Mn 0,6-1,2
Nb 0,5-1,5
Si 0,3-0,7
Cu ostatak

 

 

º CuCrZr.80

 

 

 

 

P.CuCrZr.80

K.CuCrZr.80

C.CuCrZr.80

 

P.

K.

C.

 

350

 

 

250

 

 

10

 

 

110

 

Cr 0,3-1,2
Zr 0,02-0,1
Cu ostatak

Ukupno 0,3

 

º CuCr1.80

 

 

 

 

P.CuCr1.80

K.CuCr1.80

C.CuCr1.80

P.

K.

C.

 

350

 

 

250

 

 

10

 

 

110

 

Cr 0,3-1,2
Zr 0,02-0,1
Cu ostatak

Ukupno 0,3

 

 

© 2008. Metalurg d.o.o. | sva prava zadržana | Veb-sajt: seo optimizacija sajta | Podrška: Kolubarski Okrug Banjavrujci.info