srpski | english | deutsch    
Berilijum Bronza

Berilijum Bronza

Osnovne Karakteristike

• Najveća električna provodljivost od svih legura bakra;
• Najveća toplotna provodljivost od svih legura bakra;
• Izuzetno dobra antifrikcijska svojstva;
• Izuzetno dobra antikorozivna svojstva;
• Vrlo dobre mehaničke osobine naročito nakon toplotne obrade;
• Otporne su na povišenu temperaturu.
Postupak Livenja : P - u pesku;K – kokilno; C-centrifugalno

Oznaka Materijala

Mehaničke osobine

*  Prema
DIN 17670
DIN 17672

Oznaka
stanja

Prema oznakama proizvodnje

Postupak livenja

Zatezna čvrstoća
Rm
MPa

Granica
0.2%
Rp 0,2
MPa

Izduženje
A10=100
%
min.

Tvrdoća
za DIN
HV

Tvrdoća
za JUS HB

Hemijski element (maseni udeo)

Nečistoće najviše

º Prema
JUS C.D1.006

 

* CuBe1,7

 

F39

F103

P.CuBe1,7

K.CuBe1,7

C.CuBe1,7

P.

K.

C.

 

390-520

1030-1240

 

180-250

880-1120

 

35

10

 

80-135

330-380

Be 1,6-1,8
Ni+Co 0,2-0,6
Ni+Co+Fe 0,6
Cu razlika

Ostalo:0,5

 

 

* CuBe2Pb

 

F42

F115

F65

F130

 

 

 

P.CuBe2Pb

K.CuBe2Pb

C.CuBe2Pb

 

P.

K.

C.

 

420-600

1150-1350

600-800

1200-1500

 

140-210

1000-1250

500-750

105-1400

 

 

35

-

-

-

 

90-125

360-390

180-250

380-430

Be 1,8-2,1
Ni+Co 0,2-0,6
Ni+Co+Fe 0,6
Cu razlika
Kod CuBe2Pb
Pb 0,2-0,6

Ostalo:0,5

 

 

*CuCo2Be

 

F25

F65

 

 

P.CuCo2Be

K.CuCo2Be

C.CuCo2Be

P.

K.

C.

 

250-370

650-800

 

140-210

500-650

 

20

8

 

70-100

195-235

Be 0,4-0.7
Co 2,0-2,8
Ni+Fe 0,5
Cu razlika

Ostalo:0,5

 

* CuNi2Be

 

F50

F50

P.CuNi2Be

K.CuNi2Be

C.CuNi2Be

P.

K.

C.

 

450-600

450-600

 

 

380-530

380-530

 

-

-

 

-

-

Be 0,2-0,6
Ni 1,4-2,0
Cu razlika

 

 

º CuBe1,7.001)

 

 

 P.CuBe1,7

K.CuBe1,7

C.CuBe1,7

P.

K.

C.

 

655

 

448

 

10

 

240

Be 1,6-1,8
Ni+Co 0,2-0,8
Cu ostatak

Ni+Co+Fe 0,6
Ostalo ukupno:0,5

º CuBe2.00 1)

 

 

 P.CuBe2

 K.CuBe2

 C.CuBe2

P.

K.

C.

 

689

 

483

 

10

 

240

Be 1,8-2,1
Ni+Co 0,2-0,6
Cu ostatak

Ni+Co+Fe 0,6
Ostalo ukupno:0,5

 

 º CuCoBe.80

 

P.CuCoBe

K.CuCoBe

C.CuCoBe

P.

K.

C.

 

590

 

510

 

6

 

180

Co 2,0-2,8
Be 0,4-0,7
Cu ostatak

Ni+Fe 0,6
Ostalo ukupno:0,5

 

 º CuNiBe.801)

 

P.CuNiBe

K.CuNiBe

C.CuNiBe

P.

K.

C.

 

490

 

400

 

6

 

130

Ni 1,5-2,2
Be 0,2-0,4
Cu ostatak

Fe 0,2 Mn 0,1
Si 0,15 P 0,01
Al+Zn+Pb+Sn 0.1
Ostalo ukupno:0,1

© 2008. Metalurg d.o.o. | sva prava zadržana | Veb-sajt: seo optimizacija sajta | Podrška: Kolubarski Okrug Banjavrujci.info