srpski | english | deutsch    
Aluminijum Bronza

Aluminijum Bronza

Osnovne Karakteristike

• Vrlo dobra mehanička svojstva;
• Dobra klizna svojstva ( uz dobro podmazivanje );
• Relativno dobra otpornost na trošenje;
• Vrlo dobro podnose udarce;
• Vrlo otporne protiv korozije i agresivnosti morske vode;
• Vrlo dobro zavarljive ( ne mogu se lemiti );
• Preporučljive za visoko opterećene klizne ležajeve sa malim obodnim brzinama;
• Preporučljive za visoko opterećena pužna kola sa srednjim brzinama klizanja i za druge visokoopterećene delove;
• Zahtevaju vrlo dobro i neprekidno podmazivanje;
• Otporne su na toplotu;
• Odlikuju se malom specifičnom težinom;
• Otporne su na kiseline;
• U radu ih je preporučljivo spojiti s termički obrađenim i
brušenim dodirnim površinama ( osovine, pužni vijci i sl. ).
Postupak Livenja : * G/ºP - u pesku; *GK/ºK – kokilno; *GZ/ºC-centrifugalno

Oznaka Materijala

Mehaničke osobine

*  Prema
DIN 1714

EN 1982

Prema oznakama proizvodnje

Postupak livenja

Zatezna čvrstoća
Rm
(MPa)

Granica
0.2%
Rp 0,2
(MPa)

Izduženje
A 5%

Tvrdoća
HB  10

Hemijski element (maseni udeo)

Nečistoće najviše

º Prema
JUS C.D2.300

* G-CuAl10Ni

* GK-CuAl10Ni

* GZ-CuAl10Ni

 

 

P. CuAl10Ni

K. CuAl10Ni

C. CuAl10Ni

P.

K.

C.

600

600

700

270

300

300

12

14

13

140

150

160

Cumin 76,0
Al 8,5-11,0
Ni 4,0-6,5
Fe 3,5-5,5

Mn 3,0
Ostalo:0,8
od toga:Mg 0.05
             Pb 0,05
             Si 0,1
             Sn 0,2
             Zn 0,5

* G-CuAl9Ni

* GK-CuAl9Ni

* GZ-CuAl9Ni

 

 

 

P.CuAl9Ni

K.CuAl9Ni

C.CuAl9Ni

P.

K.

C.

500

530

600

 

200

230

250

 

20

20

20

 

110

120

120

 

Cumin 82,0
Al 8,5-10,0
Ni 1,5-4,0
Fe 1,0-3,0

Mn  2,5
Ostalo:0,8
od toga:Mg 0,05
             Pb 0,05
             Si 0,1
             Sn 0,2
             Zn 0,5

* G-CuAl10Fe

* GK-CuAl10Fe

* GZ- CuAl10Fe


 

 

P.CuAl10Fe

K.CuAl10Fe

C.CuAl10Fe

P.

K.

C.

500

550

550

 

180

200

200

 

15

25

15

 

115

115

115

 

Cumin 83,0
Al 8,0-11,0
Fe 2,0-4,0

Mn 1,0
Ni  3,0
Ostalo:1,0
od toga:Pb 0,2
             Si 0,2
             Sn 0,3
             Zn 0,5

º P.CuAl10Fe5Ni5.01

º K.CuAl10Fe5Ni5.02

º C.CuAl10Fe5Ni5.03

 

 P.CuAl10Fe5Ni5

 K.CuAl10Fe5Ni5

 C.CuAl10Fe5Ni5

P.

K.

C.

600

600

680

250

300

280

10

12

12

140

150

160

Cumin 76,0
Al 8,5-11,0
Ni 3,5-5,5
Fe 3,5-6,5

  Sn 0,2 Pb 0,1
Zn 0,5 Mn 3,0
Si 0,1

º P. CuAl10Fe3.01

º K. CuAl10Fe3.02

º C. CuAl10Fe3.03

 

CC331G

 P.CuAl10Fe3

 K.CuAl10Fe3

 C.CuAl10Fe3

P.

K.

C.

500

550

550

180

200

200

13

15

15

115

115

115

Cu 83,0-89,0
Al 8,5-11,0
Fe 2,0-5,0

  Sn 0,3 Pb 0,2
Zn 0,4 Ni 3,0
 Mn 1,0 Si 0,2

º P CuAl9.01

º K  CuAl9.02

 

 

CC330G

 P.CuAl9

 K.CuAl9

 C.CuAl9

P.

K.

C.

320

450

 

120

140

 

15

15

 

80

85

 

Cu 88,0-92,0
Al 8,0-10,5

Sn 0,3 Pb 0,3
Zn 0,5 Fe 1,2
Ni 1,0 Mn 0,5
Si 0,2

© 2008. Metalurg d.o.o. | sva prava zadržana | Veb-sajt: seo optimizacija sajta | Podrška: Kolubarski Okrug Banjavrujci.info