srpski | english | deutsch    
Višekomponentne Legure Mesinga

Višekomponentne Legure Mesinga

Osnovne Karakteristike

• Poseduju vrlo dobre mehaničke osobine;
• Otpornost na koroziju i agresivnost morske vode;
• Vrlo dobro podnose visoka statička opterećenja;
• Slabo se vare;
• Dobro se leme;
• Preporučljive su za ležajeve sa malim obodnim brzinama i visokim opterećenjima, kao i za delove koji se ukivaju.
Postupak Livenja : * G/ºP - u pesku; *GK/ºK – kokilno; *GZ/ºC-centrifugalno

Oznaka Materijala

Mehaničke osobine

*  Prema
DIN 1709

EN 1982

Prema oznakama proizvodnje

Postupak livenja

Zatezna čvrstoća
Rm
(MPa)

Granica
0.2%
Rp 0,2
(MPa)

Izduženje
A 5%

Tvrdoća
HB  10

Hemijski element (maseni udeo)

Nečistoće najviše

º Prema
JUS C.D2.300

* G-CuZn35Al1

* GK-CuZn35Al1

* GZ-CuZn35Al1


 

CC765S

P.CuZn35Al1

K.CuZn35Al1

C.CuZn35Al1

P.

K.

C.

450

475

500

 

 

170

200

200

 

20

18

18

 

 

110

110

120

 

 

Cu 56,0-65,0
Al 0,5-2,0
Fe 0,5-2,0
Mn 0,3-4,0
Zn ostatak

Ni 3,0
Ostalo:1,5
od toga:P 0,05
Pb 1,0 Sn 1,0    Si 0,1

* G-CuZn34Al2

* GK-CuZn34Al2

* GZ-CuZn34Al2

 

CC764S

 

P.CuZn34Al2

K.CuZn34Al2

C.CuZn34Al2

P.

K.

C.

600

600

620

 

 

250

260

260

 

 

15

10

14

 

 

140

140

150

 

 

Cu 55,0-66,0
Al 1,0-3,0
Fe 0,5-2,5
Mn 0,3-4,0
Zn ostatak

Ni 3,0
Ostalo:0,5
od toga:P 0,05
Pb 0,3 Sn 0,3     Si 0,1

* G-CuZn25Al5

* GK- CuZn25Al5

* GZ- CuZn25Al5

 

CC762S

 

P.CuZn25Al5

K.CuZn25Al5

C.CuZn25Al5

P.

K.

C.

750

750

750

 

 

450

480

480

 

 

8

8

5

 

 

180

180

190

 

 

Cu 60,0-67,0
Al 3,0-7,0
Fe 1,5-4,0
Mn 2,5-5,0
Zn ostatak

Ni 3,0
Ostalo:0,5
od toga:P 0,05
Pb 0,2 Sn 0,1     Si 0,1

* G-CuZn15Si4

* GK-CuZn15Si4

* GZ- CuZn15Si4

 

CC761S

P.CuZn15Si4

K.CuZn15Si4

C.CuZn15Si4


P.

K.

C.

400

500

 

 

 

230

300

 

 

 

10

10

 

 

100

120

 

 

Cu 78,0-83,0
Si 3,8-5,0
Zn ostatak

Fe 0,6
Ni 1,0
Ostalo:1,2
od toga:Al 0,1
Mn 0,2 P 0,03
Pb 0,8 Sn 0,3

º P.CuZn25Al6Fe3Mn3.01

 

º C.CuZn25Al6Fe3Mn3.03

 

 

P.CuZn25Al6Fe3Mn3

K.CuZn25Al6Fe3Mn3

C.CuZn25Al6Fe3Mn3

P.

K.

C.

725

 

740

400

 

400

10

 

10

180

 

190

 

Cu 60,0-66,0
Fe 2,0-4,0
Al 4,5-7,0
Mn 1,5-4,0
Zn ostatak

Sn 0,2 Pb 0,2
Ni 3,0 Si 0,1

º P.CuZn26Al4Fe3Mn3.01

 

º C.CuZn26Al4Fe3Mn3.03

 

 

P.CuZn26Al4Fe3Mn3

K.CuZn26Al4Fe3Mn3

C.CuZn26Al4Fe3Mn3

P.

K.

C.

600

 

600

300

 

300

18

 

18

140

 

150

 

Cu 60,0-66,0
Fe 1,5-4,0
Al 2,5-5,0
Mn 1,5-4,0
Zn ostatak

Sn 0,2 Pb 0,2
Ni 3,0 Si 0,1

º P.CuZn35AlFeMn.01

º K.CuZn35AlFeMn.02

º C.CuZn35AlFeMn.03

 

 

P. CuZn35AlFeMn

K. CuZn35AlFeMn

C. CuZn35AlFeMn

P.

K.

C.

450

475

475

170

200

200

20

18

18

110

-

110

 

Cu 57,0-65,0
Fe 0,5-2,0
Al 0,5-2,5
Mn 0,1-3,0
Zn ostatak

Sn 1,0 Pb 0,5
Ni 3,0 Si 0,1
Sb+P+As = 0,4
maks.

© 2008. Metalurg d.o.o. | sva prava zadržana | Veb-sajt: seo optimizacija sajta | Podrška: Kolubarski Okrug Banjavrujci.info