srpski | english | deutsch    
Mesing

Mesing

Osnovne Karakteristike

• Otporne su na koroziju;
• Imaju relativno dobru električnu provodljivostt;
• Imaju relativno dobru toplotnu provodljivost;
• Vrlo se loše vare;
• Dobro se leme;
• Uglavnom se koriste za plinske, vodene i druge armature kao i za opštu upotrebu.

Postupak Livenja : * G/ºP - u pesku; *GK/ºK – kokilno; *GZ/ºC-centrifugalno

Oznaka Materijala

Mehaničke osobine

*  Prema
DIN 1709

EN 1982

Prema oznakama proizvodnje

Postupak livenja

Zatezna čvrstoća
Rm
(MPa)

Granica
0.2%
Rp 0,2
(MPa)

Izduženje
A 5%

Tvrdoća
HB  10

Hemijski element (maseni udeo)

Nečistoće najviše

º Prema
JUS C.D2.300

* G-CuZn15

 

CC760S

P.CuZn15

K.CuZn15

C.CuZn15

P.

K.

C.

170

 

 

70

 

25

 

 

45

 

 

Cu 83,0-87,5
As 0,05-0,2
Zn ostatak

Ni 0,2
Sn 0,5
Ostalo:0,8
od toga:Al 0,02
Fe 0,15 Mn 0,1   P 0,05 Pb 0,5    Si 0,1

* G-CuZn33Pb

 

CC750S

 

P.CuZn33Pb

K.CuZn33Pb

C.CuZn33Pb

P.

 

K.

C.

180

 

 

70

 

 

12

 

 

45

 

 

Cu  63,0-67,0
Pb 1,0-3,0
Zn ostatak

Ni 1,0
Ostalo:2,0
od toga:Al 0,1
Fe 0,8 Mn 0,2     P 0,05 Si 0,05    Sn 1,5

 

* GK- CuZn37Pb

 


 

 

CC754S

 

P.CuZn37Pb

K.CuZn37Pb

C.CuZn37Pb

 

P.

K.

C.

 

 

280

 

 

 

 

90

 

 

 

 

20

 

 

 

70

 

 

Cu  59,0-63,0
Al 0,2-0,8
Pb 0,5-2,5
Zn ostatak

Ni  1,0
Ostalo:1,2
od toga:Fe 0,5 Mn 0,1 P 0,05
Si 0,1  Sn 0,7

* GK- CuZn38Al

 

 P.CuZn38Al

 K.CuZn38Al

 C.CuZn38Al

P.

K.

C.

 

380

 

 

130

 

 

20

 

 

75

Cu  59,0-64,0
Al 0,1-0,8
Zn ostatak

 Ni  1,0
Ostalo:1,2
od toga:Fe 0,5 Mn 0,1 P 0,05
Si 0,2  Sn 0,1

 * G- CuZn40Fe

 

* GZ- CuZn40Fe

 

 

 P.CuZn40Fe

 K.CuZn40Fe

 C.CuZn40Fe

P.

K.

C.

300

 

325

130

 

150

15

 

15

75

 

85

Cu 56,0-62,0
Fe 0,2-1,2
Zn ostatak

  Mn 2,5
Ni  2,0
Sn 1,0
Ostalo:1,2
od toga:Al 0,1
P 0,05 Pb 1,0    Si 0,1

 

* GK- CuZn37Al1

 

CC766S

 P.CuZn37Al1

 K.CuZn37Al1

 C.CuZn37Al1

P.

K.

C.

 

450

 

 

170

 

 

25

 

 

105

Cu  60,0-64,0
Al 0,3-1,8
Zn ostatak

 Ni  2,0
Ostalo:1,5
od toga:Fe 0,5 Mn 0,5 P 0,05
Pb 0,5 Sb 0,1
Si 0,6  Sn 0,5

º P. CuZn33Pb2.01

 

 

 

 P.CuZn33Pb2

 K.CuZn33Pb2

 C.CuZn33Pb2

P.

K.

C.

180

 

70

12

 

45

 

Cu 63,0-67,0
Pb 1,0-3,0
Zn ostatak

  Sn 1,5 Fe 0,8
Ni 1,0 P 0,05
Al 0,1 Mn 0,2
Si 0,05

 

º K. CuZn39Pb.02

 

 

 

 P.CuZn39Pb

 K.CuZn39Pb

 C.CuZn39Pb

P.

K.

C.

 

250

 

 

80

 

25

 

 

75

 

Cu 60,0-63,0
Pb 0,5-2,0
Al 0,2-0,8
Zn ostatak

  Ni  0,5
Ostalo:1,4
od toga:Fe 0,5 Mn 0,2  Al 0,1     P 0,03 Sb 0,1    Si 0,1 Sn 0,5

º P. CuZn40Pb.01

º K. CuZn40Pb.02

 

 

 

 P. CuZn40Pb

 K.CuZn40Pb

 C.CuZn40Pb

P.

K.

C.

220

280

 

-

120

15

15

 

-

75

 

Cu 58,0-63,0
Pb 0,5-2,5
Al 0,2-0,8
Zn ostatak

Sn 1,0 Fe 0,8
Ni 1,0 Mn 0,5
Si 0,05

© 2008. Metalurg d.o.o. | sva prava zadržana | Veb-sajt: seo optimizacija sajta | Podrška: Kolubarski Okrug Banjavrujci.info