srpski | english | deutsch    
Crveni Liv

Crveni Liv

Osnovne Karakteristike

• Relativno dobra mehanička svojstva;
• Vrlo dobra klizna svojstva;
• Vrlo otporni na trošenje;
• Otporni su protiv korozije i agresivnosti morske vode;
• Dobro podnose udarce;
• Zavarljivost zavisi od vrste;
• Dobro se leme;
• Preporučljivi za visokoopterećene klizne ležajeve sa srednjim i visokim obodnim brzinama;
• Preporučljivi za opterećena pužna kola sa visokim brzinama klizanja kao i za sve druge delove;
• Zahtevaju dobro podmazivanje.
Postupak Livenja : * G/ºP - u pesku; *GK/ºK – kokilno; *GZ/ºC-centrifugalno

Oznaka Materijala

Mehaničke osobine

*  Prema
DIN 1705

EN 1982

Prema oznakama proizvodnje

Postupak livenja

Zatezna čvrstoća
Rm
(MPa)

Granica
0.2%
Rp 0,2
(MPa)

Izduženje
A 5%

Tvrdoća
HB  10

Hemijski element (maseni udeo)

Nečistoće najviše

º Prema
JUS C.D2.300

* G-CuSn2ZnPb

 

CC490K

P.CuSn2ZnPb

K.CuSn2ZnPb

C.CuSn2ZnPb

P.

K.

C.

210

90

18

60

Cu 80,0-85,0
Sn 1,5-3,0
Zn 7,0-9,0
Pb 4,0-6,0
Ni 1,5-2,5

Sb 0,25
Ostalo:0,5
od toga:Fe 0,3
             P 0,05
             S 0,1

* G-CuSn5ZnPb

 


 

CC491K

 

P.CuSn5ZnPb

K.CuSn5ZnPb

C.CuSn5ZnPb

P.

K.

C.

220

 

90

 

16

 

60

 

Cu 84,0-86,0
Sn 4,0-6,0
Zn 4,0-6,0
Pb 4,0-6,0

Ni  2,5
Sb 0,3
Ostalo:0,5
od toga:Fe 0,3
             P 0,05
             S 0.1

* G-CuSn6ZnNi

 


 

CC492K

P.CuSn6ZnNi

K.CuSn6ZnNi

C.CuSn6ZnNi

P.

K.

C.

270

 

140

 

15

 

75

 

Cu 83,5-87,5
Sn 5,5-7,0
Zn 1,5-3,0
Pb 2,5-4,0
Ni 1,5-2,5

Sb 0,3
Ostalo:0,5
od toga:Fe 0,25
             P 0,05
             S 0.1

* G-CuSn7ZnPb

* GZ-CuSn7ZnPb

 

CC493K

P.CuSn7ZnPb

K.CuSn7ZnPb

C.CuSn7ZnPb

P.

K.

C.

240

 

270

 

120

 

130

15

 

13

65

 

75

Cu 81,0-85,0
Sn 6,0-8,0

Ni  2,0
Sb 0,3
Ostalo:0,5
od toga:Fe 0,25
             P 0,05
             S 0.1

* G-CuSn10Zn

 

 

P. CuSn10Zn

K.CuSn10Zn

C.CuSn10Zn

P.

K.

C.

260

130

15

75

Cu 86,0-89,0
Sn 9,0-11,0
Zn 1,0-3,0

Ni  2,0
Pb 1,5
Ostalo:0,5
od toga:Fe 0,25
             P 0,05
             S 0,1

º P.CuPb5Sn5Zn5.01

º K.CuPb5Sn5Zn5.02

º C.CuPb5Sn5Zn5.03

 

 P.CuPb5Sn5Zn5

 K.CuPb5Sn5Zn5

 C.CuPb5Sn5Zn5

P.

K.

C.

200

200

250

90

90

100

13

13

13

60

-

-

Cu 84,0-86,0
Sn 4,0-6,0
Pb 4,0-6,0
Zn 4,0-6,0

  Fe 0,3 Ni 2,5 Sb 0,25 P0,05
Al 0,01 Si 0,01
S 0,10

º P.CuSn7Pb7Zn3.01

º K.CuSn7Pb7Zn3.02

º C.CuSn7Pb7Zn3 .03

 

 P. CuSn7Pb7Zn3

 K.CuSn7Pb7Zn3

 C.CuSn7Pb7Zn3

P.

K.

C.

210

210

260

100

100

120

12

12

12

65

-

75

Cu 81,0-85,0
Sn 6,0-8,0
Pb 5,0-8,0
Zn 2,0-5,0

  Fe 0,2 Ni 2,0 Sb 0,35 P0,1
Al 0,01 Si 0,01
S 0,10

º P.CuSn8Pb2.01

º K.CuSn8Pb2.02

º C.CuSn8Pb2 .03

 

 P.CuSn8Pb2

 K.CuSn8Pb2

 C.CuSn8Pb2

P.

K.

C.

250

220

230

130

130

130

16

2

4

-

-

-

Cu 82,0-91,0
Sn 6,0-8,0
Pb 0,5-4,0

  Zn 3,0 Fe 0,2 Ni 2,5 Sb 0,25 P0,05 Al 0,01
Si 0,01 S 0,10

º P.CuSn10Zn2.01

 

º C.CuSn10Zn2 .03

 

 P.CuSn10Zn2

 K.CuSn10Zn2

 C.CuSn10Zn2

P.

K.

C.

240

 

270

120

 

149

12

 

7

75

 

85

Cu 86,0-89,0
Sn 9,1-11,0
Zn 1,0-3,0

 Pb 1,5 Fe 0,2 Ni 3,0 Sb 0,3 P0,05 Al 0,01
Si 0,01 S 0,10
Mn 0,2

© 2008. Metalurg d.o.o. | sva prava zadržana | Veb-sajt: seo optimizacija sajta | Podrška: Kolubarski Okrug Banjavrujci.info