srpski | english | deutsch    
Olovno Kalajna Bronza

Olovno Kalajna Bronza

Osnovne Karakteristike

•  Vrlo dobra klizna svojstva;
• Otporne su na solnu i sumpornu kiselinu;
• Otporne su na kiseline sadržane u mastima za podmazivanje;
• Vrlo dobro provode toplotu;
• Preporučljive su kod srednjih i visokih obodnih brzina;
• Vrlo dobro podnose površinske pritiske;
• Loše podnose udarce.
Postupak Livenja : * G/ºP - u pesku; *GK/ºK – kokilno; *GZ/ºC-centrifugalno

Oznaka Materijala

Mehaničke osobine

*  Prema
DIN 1716

EN 1982

Prema oznakama proizvodnje

Postupak livenja

Zatezna čvrstoća
Rm
(MPa)

Granica
0.2%
Rp 0,2
(MPa)

Izduženje
A 5%

Tvrdoća
HB  10

Hemijski element (maseni udeo)

Nečistoće najviše

º Prema
JUS C.D2.300

* G-CuPb5Sn

 

CC494K

P.CuPb5Sn

K.CuPb5Sn

C.CuPb5Sn

P.

K.

C.

240

130

15

70

Cu 84,0-87,0
Pb 4,0-6,0

Ni  1,5
Sb 0,35
Zn 2,0
Ostalo:0,5
od toga:Fe 0,25
             P 0,05

* G-CuPb10Sn

 

* GZ-CuPb10Sn

 

CC495K

 

P.CuPb10Sn

K.CuPb10Sn

C.CuPb10Sn

P.

K.

C.

180

 

220

80

 

110

8

 

8

65

 

70

Cu 78,0-82,0
Pb 8,0-11,0
Sn 9,0-11,0

Ni  1,5
Sb 0,5
Zn 2,0
Ostalo:0,5
od toga:Fe 0,25
             P 0,05

* G-CuPb15Sn

 

* GZ-CuPb15Sn

 

CC496K

P.CuPb15Sn

K.CuPb15Sn

C.CuPb15Sn

P.

K.

C.

180

 

110

90

 

220

8

 

7

60

 

65

Cu 75,0-79,0
Pb 13,0-17,0
Sn 7,0-9,0

Ni  2,0
Sb 0,5
Zn 0,3
Ostalo:0,5
od toga:Fe 0,25
             P 0,05

* G-CuPb20Sn

 

 

 

P.CuPb20Sn

K.CuPb20Sn

C.CuPb20Sn

P.

K.

C.

160

 

90

 

6

 

50

 

Cu 69,0-76,0
Pb 18,0-23,0
Sn 4,0-6,0

Ni  2,5
Sb 0,5
Zn 3,0
Ostalo:0,5
od toga:Fe 0,25
             P 0,05

* G-CuPb22Sn

 

 

 

P.CuPb22Sn

K.CuPb22Sn

C.CuPb22Sn

P.

K.

C.

-

 

-

 

-

 

30

 

Cu 70,0-80,0
Pb 18,0-26,0
Sn 0,5-3,0

Ni  2,5
Ostalo:1,2
od toga:Fe 0,7
             P 0,03
            Sb 0,2
            Zn 0,5

º P.CuPb9Sn5.01

º K.CuPb9Sn5.02

º C.CuPb9Sn5.03

 

P.CuPb9Sn5

K.CuPb9Sn5

C.CuPb9Sn5

P.

K.

C.

160

200

220

60

80

80

7

5

6

-

-

-

Cu 80,0-87,0
Pb 8,0-10,0
Sn 4,0-6,0

Zn 2,0  Fe 0,25 Ni 2,0 Sb 0,5
Al 0,01 Mn 0,2
Si 0,01 S 0,10

º P.CuPb10Sn10.01

º K.CuPb10Sn10.02

º C.CuPb10Sn10.03

 

 

P.CuPb10Sn10

K.CuPb10Sn10

C.CuPb10Sn10

P.

K.

C.

180

 

220

80

 

140

7

 

3

65

 

70

Cu 78,0-82,0
Pb 8,0-11,0
Sn 9,0-11,0

Zn 2,0  Fe 0,25 Ni 2,0 Sb 0,5
P 0,05 Al 0,01 Mn 0,2 Si 0,01 S 0,10

º P.CuPb15Sn8.01

º K.CuPb15Sn8.02

º C.CuPb15Sn8.03

 

 

P.CuPb15Sn8

K.CuPb15Sn8

C.CuPb15Sn8

P.

K.

C.

170

 

220

80

 

100

5

 

8

60

 

65

Cu 75,0-79,0
Pb 13,0-17,0
Sn 7,0-9,0

Zn 2,0  Fe 0,25 Ni 2,0 Sb 0,5
P 0,1 Al 0,01 Mn 0,2 Si 0,01 S 0,10

º P.CuPb20Sn5.01

º K.CuPb20Sn5.02

º C.CuPb20Sn5.03

 

 

P.CuPb20Sn5

K.CuPb20Sn5

C.CuPb20Sn5

P.

K.

C.

150

 

180

60

 

80

5

 

7

50

Cu 70,0-78,0
Pb 18,0-23,0
Sn 4,0-6,0

Zn 2,0  Fe 0,25 Ni 2,0 Sb 0,75
P 0,1 Al 0,01 Mn 0,2 Si 0,01 S 0,10

© 2008. Metalurg d.o.o. | sva prava zadržana | Veb-sajt: seo optimizacija sajta | Podrška: Kolubarski Okrug Banjavrujci.info