srpski | english | deutsch    
Kalajna Bronza

Kalajna Bronza

Osnovne Karakteristike

• Relativno dobra mehanička svojstva;
• Vrlo dobra klizna svojstva;
• Vrlo otporne na trošenje;
• Otporne na koroziju i agresivnost morske vode;
• Dobro podnose udarce;
• Zavarljivost zavisi  od vrste;
• Dobro se leme;
• Preporučljive za visokoopterećene klizne ležajeve sa srednjim i visokim obodnim brzinama;
• Preporučljive za opterećena pužna kola sa visokim brzinama klizanja kao i za sve druge delove;
• Zahtevaju dobro podmazivanje.
Postupak Livenja : * G/ºP - u pesku; *GK/ºK – kokilno; *GZ/ºC-centrifugalno

Oznaka Materijala

Mehaničke osobine

* Prema
DIN 1705

EN 1982

Prema oznakama proizvodnje

Postupak livenja

Zatezna čvrstoća
Rm
(MPa)

Granica
0.2%
Rp 0,2
(MPa)

Izduženje
A 5%

Tvrdoća
HB  10

Hemijski element (maseni udeo)

Nečistoće najviše

º Prema
JUS C.D2.300

* G-CuSn10

 

CC480K

 

P.CuSn10

K.CuSn10

C.CuSn10

P.

K.

C.

270

130

18

70

Cu 88,0-90,0
Sn 9,0-11,0

Ni  2,0
Pb 1,0
P 0,2
Sb 0,2
Ostalo:0,7
od toga:Fe 0,2
             S 0,05
            Zn 0,5

* G-CuSn12

* GZ-CuSn12

 

CC483K

P.CuSn12

K.CuSn12

C.CuSn12

P.

K.

C.

260

 

280

140

 

150

12

 

5

80

 

95

Cu 84,0-88,5
Sn 11,0-13,0

Ni  2,0
Pb 1,0
P 0,4
Sb 0,2
Ostalo:1,2
od toga:Fe 0,2
             S 0,05
            Zn 1,0

* G-CuSn12Ni

* GZ-CuSn12Ni

 

CC484K

P.CuSn12Ni

K.CuSn12Ni

C.CuSn12Ni

P.

K.

C.

280

 

300

160

 

180

14

 

8

90

 

100

Cu 84,0-87,0
Sn 11,0-13,0
Ni  1,5-2,5    

Pb 0,3
P 0,2
Sb 0,1
Ostalo:0,5
od toga:Fe 0,2
             S 0,05
            Zn 0,4

* G-CuSn12Pb

* GZ-CuSn12Pb

 

CC482K

P.CuSn12Pb

K.CuSn12Pb

C.CuSn12Pb

P.

K.

C.

260

 

280

140

 

150

10

 

5

80

 

90

Cu 84,0-87,0
Sn 11,0-13,0
Pb  1,0-2,0

Ni  2,0
P 0,2
Sb 0,2
Ostalo:1,2
od toga:Fe 0,2
             S 0,05
            Zn 1,0

 

º P.CuSn14.01

 

º C.CuSn14.03

 

 

P.CuSn14

K.CuSn14

C.CuSn14

P.

K.

C.

200

 

220

140

 

150

 

3

 

1,5

 

85

 

95

 

Cu 85,0-87,0
Sn 12,9-15,0
P do 0,2

Ni 1,0 Si 0,01
Pb1,0 Sb 0,05
As 0,15 Fe 0,2
Zn 0,5 Mn 0,2 Ostatak: Al 0,01,
ukupno 1,5
osim Ni

 

º P.CuSn12.01

º K.CuSn12.02

 

 

P.CuSn12

K.CuSn12

C.CuSn12

P.

K.

C.

240

270

 

130

150

 

7

5

 

 

80

-

 

 

Cu 85,0-88,5
Sn 10,8-12,8
P 0,05-0,4

Pb 1,0 Mn 0,2
Zn 0,5 Si 0,01
Fe 0,25 S 0,05
Ni 2,0 Sb 0,2
Al 0,01

 

º P.CuSn12Ni2.01

 

º C.CuSn12Ni2.03

 

 

P.CuSn12Ni2

K.CuSn12Ni2

C.CuSn12Ni2

P.

K.

C.

280

 

300

160

 

180

 

12

 

8

 

90

 

100

 

Cu 84,0-87,5
Sn 11,0-13,0
Ni 1,5-2,5
P 0,05-0,4

Mn 0,2 Al 0,01
Pb 0,3 Si 0,01
Zn 0,4 S 0,05
Fe 0,2 Sb 0,1

º P.CuSn12Pb2.01

 

ºC.CuSn12Pb2.03

 

 

P.CuSn12Pb2

K.CuSn12Pb2

C.CuSn12Pb2

P.

K.

C.

240

 

280

130

 

150

 

5

 

5

 

80

 

90

 

Cu 84,0-87,5
Sn 11,0-13,0
Pb 1,5-2,5
P 0,05-0,4

Zn 0,5 Mn 0,2
Fe 0,8 Si 0,05
Ni 2,0 Sb 0,2
Al 0,01

º P.CuSn11P.01

º K.CuSn11P.02

º C.CuSn11P.03

 

 

P.CuSn11P

K.CuSn11P

C.CuSn11P

P.

K.

C.

220

270

300

-

-

-

 

3

2

4

 

-

-

-

 

Cu 86,0-89,5
Sn 10,0-12,0
P 0,15-1,5

Pb 0,5 Zn 0,5
Fe 0,1 Ni 0,2
Al 0,01 Si 0,02

º P.CuSn10.01

º K.CuSn10.02

º C.CuSn10.03

 

 

P.CuSn10

K.CuSn10

C.CuSn10

P.

K.

C.

240

270

270

130

150

150

 

5

7

7

 

70

95

90

 

Cu 88,0-91,0
Sn 9,0-10,7

Pb 0,1 Al 0,01
Zn 0,5 Mn 0,2
Fe 0,2 Si 0,01
Ni 2,0 S 0,05
Sb 0,2

º P.CuSn10P.01

º K.CuSn10P.02

º C.CuSn10P.03

 

 

P.CuSn10P

K.CuSn10P

C.CuSn10P

P.

K.

C.

220

310

360

130

170

170

 

3

2

6

 

-

-

-

 

Cu 87,0-89,5
Sn 10,0-11,5
P 0,5-1,0

Pb 0,25 Sb 0,05
Zn 0,05 Mn 0,05
Fe 0,1 S 0,05
Ni 0,1 Al 0,01
Si 0,02

© 2008. Metalurg d.o.o. | sva prava zadržana | Veb-sajt: seo optimizacija sajta | Podrška: Kolubarski Okrug Banjavrujci.info