srpski | english | deutsch    
Legure Aluminijuma

Legure Aluminijuma

Osnovne Karakteristike

• Dobra mehanička svojstva;
• Vrlo otporne protiv korozije i agresivnosti morske vode;
• Otporne su na povišenu temperaturu;
•  Dobro se vare;
• Odlikuju se malom specifičnom težinom.

Postupak Livenja : * G/ºP - u pesku; *GK/ºK – kokilno; *GZ/ºC-centrifugalno

Oznaka Materijala

Mehaničke osobine

*  Prema
DIN 1725

Postupak livenja

 

Zatezna čvrstoća
Rp 0,2
(MPa)

Granica
0.2%
Rm
(MPa)

Izduženje
A 5%

Tvrdoća
HB  10

Hemijski element (maseni udeo)

º Prema
JUS C.C2.300

* G-AlSi12

 

* G-AlSi12 g

* GK-AlSi12

 

* GK-AlSi12 g

 

Livenje u peščanim kalupima
liveno stanje

Livenje u peščanim kalupima
žarenje i kaljene

Livenje u metalnim kalupima
liveno stanje

Livenje u metalnim kalupim
žarenje i kaljenje

70-100
(70)

80-110
(80)

80-110
(80)

80-110
(80)

160-220
(160)

160-220
(160)

180-240
(160)

180-240
(160)

5-10
(3)

8-12
(5)

6-12
(3)

6-12
(4)

45-60
(45)

50-60
(5)

50-60
(50)

50-60
(50)

Si 11,0-13,5
Mn 0,-0,4
Al ostatak

* G-AlSi12(Cu)

 

* GK-AlSi12(Cu)

Livenje u peščanim kalupima
liveno stanje

Livenje u metalnim kalupima
liveno stanje

80-100
(80)

90-120
(90)

 

150-220
(150)

180-260
(160)

 

1-4
(1)

2-4
(1)

 

50-65
(50)

55-75
(55)

 

Si 11,0-13,5
Mn 0,2-0,5
Al ostatak

* G-AlSi10Mg

 

* G-AlSi10Mg wa

* GK-AlSi10Mg

 

* GK-AlSi10Mg wa

 

Livenje u peščanim kalupima
liveno stanje

Livenje u peščanim kalupima
termičko tretiranje

Livenje u metalnim kalupima
liveno stanje

Livenje u metalnim kalupim
termičko tretiranje

80-110
(80)

180-260
(170)

90-120
(90)

210-280
(190)

170-220
(160)

220-320
(200)

180-240
(160)

240-320
(220)

2-6
(2)

1-4
(1)

2-6
(2)

1-4
(1)

50-60
(50)

80-110
(75)

60-80
(60)

85-115
(80)

Si 9,0-11.,0
Mg 0,2-0,5
Mn 0-0,4
Al ostatak

 

 

 

 

* G-AlSi8Cu3

 

* GK-AlSi8Cu3

Livenje u peščanim kalupima
liveno stanje

Livenje u metalnim kalupima
liveno stanje

100-150
(100)

110-160
(100)

 

160-200
(140)

170-220
(150)

 

1-3
(0,5)

1-3
(0,5)

65-90
(60)

70-100
(65)

 

Si 7,5-9,5
Cu 2,0-3,5
Mn 0,3-0,6
Mg 0-0,3
Al ostatak

 

* G-AlSi6Cu4

 

* GK-AlSi6Cu4

Livenje u peščanim kalupima
liveno stanje

Livenje u metalnim kalupima
liveno stanje

100-150
(100)

120-180
(110)

 

160-200
(140)

180-240
(160)

 

1-3
(0,5)

1-3
(0,5)

60-80
(60)

70-100
(65)

 

Si 5,0-7,0
Cu 3,0-5,0
Mn 0,3-0,6
Mg 0,1-0,3
Al ostatak

* G-AlMg3

 

* GK-AlMg3

Livenje u peščanim kalupima
liveno stanje

Livenje u metalnim kalupima
liveno stanje

70-100
(60)

70-100
(70)

 

140-190
(130)

140-200
(150)

 

3-8
(3)

5-12
(4)

50-60
(45)

50-60
(50)

 

Mg 2,5-3,5
Mn 0-0,4
Ti 0-0,2
Al ostatak
Be po dogovoru

* G-AlMg3(Cu)

 

* GK-AlMg3(Cu)

Livenje u peščanim kalupima
liveno stanje

Livenje u metalnim kalupima
liveno stanje

80-100
(70)

90-110
(80)

 

140-180
(130)

140-200
(140)

 

2-6
(2)

3-8
(2)

50-65
(50)

50-65
(50)

 

Mg 2,0-4,0
Si 0-0,6
Mn 0-0,4
Ti 0-0,2
Al ostatak
Be po dogovoru

* G-AlMg3Si

 

* G-AlMg3Si wa

* GK-AlMg3Si

 

* GK-AlMg3Si wa

 

Livenje u peščanim kalupima
liveno stanje

Livenje u peščanim kalupima
termičko tretiranje

Livenje u metalnim kalupima
liveno stanje

Livenje u metalnim kalupim
termičko tretiranje

80-100
(70)

120-160
(120)

80-100
(80)

120-180
(120)

140-190
(130)

200-280
(180)

150-200
(140)

220-300
(220)

3-8
(3)

2-8
(2)

4-10
(4)

3-10
(3)

50-60
(45)

65-90
(60)

50-65
(50)

65-90
(50)

Mg 4,5-5,5
Si 0,9-1,5
Mn 0-0,4
Ti 0-0,2
Al ostatak
Be po dogovoru

º P. AlSi10MgCu.01

º K. AlSi10MgCu.02

 

P.AlSi10MgCu

K.AlSi10MgCu

C.AlSi10MgCu

 

170-260

180-250

200-260

220-280

4-0,5

4-0,5

75-110

80-115

Mg 0,2-0,4
Si 8,5-10,5
Mn 0,3-0,6
Cu 0,5
Ostatak -

 

º K. AlSi12Ni12CuMg.02

 

P.AlSi12Ni12CuMg

K.AlSi12Ni12CuMg

C.AlSi12Ni12CuMg

 

 

180-200

 

180-200

 

0,5-0,3

 

80-110

Mg 0,7-1,3
Si 11,0-13,0
Mn -
Cu 0,5-1,5
Ostatak :Ni 2,0-3,0

 

 

 

 

º P. AlSi5Cu3.01

º K. AlSi5Cu3.02

 

P.AlSi5Cu3

K.AlSi5Cu3

C.AlSi5Cu3

 

-

-

130-180

170-220

do 1,5

2,0-1,0

do 80

do 90

Mg -
Si 4,0-6,0
Mn 0,5
Cu 2,0-4,0
Ostatak -

 

 

 

º P. AlCu4Mg1Ni2.01

º K. AlCu4Mg1Ni2.02

 

P.AlCu4Mg1Ni2

K.AlCu4Mg1Ni2

C.AlCu4Mg1Ni2

 

150-170

160-180

180-220

200-250

do 1

do 1

80-100

90-100

Mg 1,3-1,7
Si -
Mn -
Cu 3,8-4,2
Ostatak Ni 1,8-2,3

 

 

 

º P. AlZn5Mg1Cr.01

º K. AlZn5Mg1Cr.02

 

P.AlZn5Mg1Cr

K. AlZn5Mg1Cr

C.AlZn5Mg1Cr

 

130-160

140-170

180-220

220-240

6-3

8-4

60-70

70-80

Mg 1,0-1,5
Si -
Mn -
Cu -
Ostatak Cr 0,4-0,6
              Zn 4,0-6,0

 

 

 

© 2008. Metalurg d.o.o. | sva prava zadržana | Veb-sajt: seo optimizacija sajta | Podrška: Kolubarski Okrug Banjavrujci.info