КОНТАКТ ФОРМА

/

/


Ливница МЕТАЛУРГ

Наше услуге и производи у потпуности испуњавају захтеве прописа, стандарда и очекивања купаца. Врхунски квалитет се постиже уз истовремено снижење трошкова, повећање ефективности, ефикасности, продуктивности и профита. Преиспитивање система менаџмента квалитета према ISO 9001 од стране руководства се одвија са циљем постизања континуираних побољшања и примене концепта "Потпуног управљања квалитетом" (TQM) чији је крајњи циљ пословна изврсност. У току вишегодишњег рада пословно-производни систем „МЕТАЛУРГ“ д.о.о. је добро позициониран на домаћем тржишту, што је дато у прилогу кроз референце значајних клијената и стратешких купаца. На домаћем тржишту остварен је број од преко 200 клијента, који периодично у одређеном континуитету, обављају куповину наших производа.

Визија

ДОО “МЕТАЛУРГ” тежи да оствари озбиљан продор на тржиште западне Европе и пређе у преференцијално извозну компанију.

Мисија

ДОО “МЕТАЛУРГ” постоји да би својим купцима пружило највиши ниво квалитета и професионализма у реализацији свих својих услуга и производа.

Програми Ливења

Израда облика по жељи и уметнички лив.
Ливење у песку, гравитационо ливење, центрифугално ливење...

ПРОЦЕСИ

Процес пројектовања и израде модела
Процес топљења метала
(довођење легуре у течну фазу)
Процес ливења
Ливење у песку по моделу
Гравитационо ливење у металним калупима
Центрифугално ливење
Наливање лежајева белим металом

ПРИМЕНА

  • Машиноградња
  • Ауто индустрија
  • Бродоградња
  • Плинска техника
  • Индустрија пнеуматика и хидраулике
  • Рударска техника
  • Електропривреда
  • Прехрамбена индустрија

ИСПИТИВАЊА

Испитивање хемијског састава материјала на спектрофотометру
Испитивање механичких карактеристика:
Rm(N/mm²)
Rp0.2(N/mm²)
A 5%
Тврдоћа "HB"
Испитивање пенетрантима
Испитивање на притисак

ЛИВЕЊЕ У ПЕСКУ ПО МОДЕЛУ

Овај технолошки поступак један је од најстаријих и најшире коришћених, а намењен је одливцима сложене конфигурације и малих серија. Због спорог степена кристализације, квалитет одливака је нешто слабији у односу на друге процесе ливења. Овим поступком ливења могућа је дендритна кристализација и појава неметалних укључака, па се из тог разлога, када су у питању одливци високих перформанси и карактеристика, прелази на друге технолошке процесе ливења

ГРАВИТАЦИОНО ЛИВЕЊЕ У МЕТАЛНИМ КАЛУПИМА

Ливење у металним калупима има веома широку примену, пре свега за легуре алуминијума. Одливци произведени ливењем у металним калупима користе се практично у свим индустријским гранама. Предности ливења у металним калупима у односу на ливење у пешчаним калупима су бољa механичка својства због бржег одвођења топлоте из растопа кроз метални калуп, што омогућава очвршћавање одливака за краће време, чиме се формира финозрнаста структура одливака; већа димензиона тачност и бољи квалитет површине одливака и економичност производње

ЦЕНТРИФУГАЛНО ЛИВЕЊЕ

Идеја употребе центрифугалне силе показала се као одговарајући поступак за израду квалитетног и компактног одливка. У току технолошког поступка улива се растоп који очвршћава и формира одливак у калупној шупљини. Калуп ротира око своје осе и на њега делују центрифугална сила и сила земљине теже. Центрифугална сила утиче не само на облик, већ и на својства одливка. Под дејством центрифугалне силе, која је понекад и двеста пута већа од тежине уливеног растопа, неметални укључци из растопа брже испливају на површину него под дејством саме гравитације. Због свега наведеног, центрифугални одливци имају мање укључака и мање су порозни у поређењу са одливцима добијеним ливењем у песку и гравитационим ливењем

ЦРКВЕНА ЗВОНА

Израда црквених звона у компанији "МЕТАЛУРГ" је дугогодишња. Године искуства су нам помогле да поред врхунског квалитета звука и тоналитета, поклањамо пажњу и естетици и орнаментици сваког звона.
Сам облик и карактеристике наших звона рађени су по прорачунима руских мајстора

УМЕТНИЧКИ ЛИВ

Представља вештину ливења метала у калупе сложених облика и конфигурација, при чему се добијају одливци у виду : статуа, фигура, грбова, елементи ентеријера и екстеријера. Ове одливке пре свега карактерише сложена форма, квалитет површине и конструктивност без посебних захтева који се односе на физичке и механичке особине. Компанија "МЕТАЛУРГ" сарађује са референтним академскикм вајарима у земљи и по њиховој замисли израђује одливке уметничких вредности. Могућа је и сарадња према захтевима трећег лица

КЛИЗНИ ЛЕЖАЈЕВИ

Поседујемо вишедеценијско искуство у изради клизних лежајева малих, средњих и великих габарита. У процесу наливања белом ковином челичних и бронзаних кошуљица и поступку израде клизних лежајева примењујемо технолошке поступке гравитационог и центрифугалног ливења. Легуре белог метала израђене су у складу са европским нормама. Деле се на групу Калајних и групу Оловних легура. Хемијске, механичке и употребне карактеристике описане су у табели у галерији

ЛЕГУРЕ

О НАМА

Ливница „МЕТАЛУРГ” (привредно друштво за прераду и промет) из Прокупља је првобитно основано као ливачка радња „МЕТАЛУРГ” 1989.године, а 1996.године постаје правни субјекат у данашњем облику.Као производни систем бави се прерадом обојених метала и њихових легура у течном стању поступцима ливења. Од укупне производње највећи део ливених производа (готових производа и полуфабриката) добија се прерадом бакра и бакарних легура (бронза, месинг), међутим то не значи да је прерада алуминијумских легура и осталих легура обојених метала занемарљива. Политика квалитета